Katalog kar – sportowe / limuzyny

Katalog kar umownych

 1. Prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków o podobnym działaniu – kara umowna w wysokości 3000,00 zł.
 2. Palenia tytoniu w samochodzie przez Najemcę lub pasażerów – kara umowna w wysokości 2000,00 zł.
 3. Holowania samochodem innych pojazdów – kara umowna w wysokości 1000,00 zł.
 4. Dokonywania przeróbek w samochodzie – kara umowna w wysokości 5000,00 zł
 5. Przewożenia w samochodzie zwierząt – kara umowna w wysokości 1000,00 zł.
 6. Wykorzystywania samochodu w rajdach, wystawach, imprezach sportowych, a także udziału w nieformalnych zjazdach i wyścigach ulicznych – kara umowna w wysokości 5000,00 zł.
 7. Używania samochodu na torach wyścigowych – kara umowna w wysokości 5000,00 zł.;
 8. Niezwrócenia dowodu rejestracyjnego lub polisy OC – kara umowna w wysokości 500,00 zł
 9. Brak tablicy rejestracyjnej – kara umowna w wysokości – 500,00 zł.;
 10. Brak naklejki rejestracyjnej na szybie samochodu – kara umowna w wysokości 400,00zł.
 11. Brak kluczyka lub pilota do zamka centralnego – kara umowna w wysokości 5000,00 zł.
 12. Każda rozpoczęta doba przestoju samochodu w związku z naprawą samochodu 100 zł netto/ za każdą rozpoczętą dobę.
 13. Każda rozpoczęta doba przestoju samochodu w związku z wyrobieniem dowodu rejestracyjnego, tablicy rejestracyjnej, naklejki rejestracyjnej, kluczyków lub pilota do zamka centralnego – kara umowna w wysokości 100,00 zł / rozpoczętą dobę.
 14. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej – kara umowna w wysokości 5000,00 zł.
 15. Zwrot samochodu wymagającego prania – kara umowna w wysokości 300,00 zł, mycia zewnątrz – 30,00 zł, sprzątania wewnątrz – 30,00 zł.
 16. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy – kara umowna w wysokości 50 000,00 zł.
 17. Zużycie opon – kara umowna w wysokości 250,00 zł netto za każdy zużyty milimetr opony.
 18. Zatankowanie samochodu niewłaściwym paliwem – kara umowna w wysokości 500,00 zł.
  (Najemca ma obowiązek zachować dowody zakupu paliwa i okazać je Wynajmującemu na każde żądanie pod rygorem możliwości zastosowania kary umownej z tytułu zatankowania samochodu niewłaściwym paliwem w przypadku ich nieokazania Wynajmującemu);
 19. Uzupełnienie brakującego paliwa 7 PLN za litr.
 20. Wyjazd samochodem poza granice Polski lub oddanie samochodu do używania innej osobie lub podmiotowi bez zgody Wynajmującego – kara umowna w wysokości 3000,00 zł.
 21. Ustalonego limitu przejechanych kilometrów – kara umowna w wysokości 5,00 zł.
  Za każdy dodatkowy rozpoczęty kilometr;
 22. Szkoda z winny najemcy opisana w par. 3 ust. 9 – kara umowna w wysokości 5 000 zł.
 23. Niezgłoszenie zdarzenia opisanego w par 3 ust.15 Umowy – kara umowna w wysokości 2000,00 zł.
 24. Wyłączenie funkcji ESP – kara umowna w wysokości 50.000 zł ( Dotyczy tylko NISSAN-A GTR )